1. Forbehold med hensyn feil og liknende på QuizForAlle.no (Ansvarsfraskrivelse).

Informasjonen du finner på QuizForAlle.no er for hobbybruk og det jobbes hardt for at informasjonen skal være korrekt. QuizForAlle.no anser informasjonen på sin nettside som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Alt materiale og innhold stilles til rådighet “som vist”. QuizForAlle.no fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene, og presiserer at slike feil ikke kan påberopes som grunnlag for noen form for krav mot QuizForAlle.no. Dette gjelder både gratis materiale og betalt materiale.

2. Linker

De linker som er lagt ut på våre nettsider har som formål å hjelpe kundenes informasjonsbehov.

QuizForAlle.no påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre inneholder linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Vi tar ikke ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på slike sider.

3. Immaterielle rettigheter

Alt materialet som QuizForAlle.no har lagt ut på internett er beskyttet som immaterielle rettigheter. Dette innebærer bl.a. at all gjengivelse av materialet eller deler av dette forutsetter rettighetshaverens tillatelse. Materialet hentet, eller kjøpt fra QuizForAlle.no må kun benyttes til privat bruk. All annen anvendelse, for eksempel kopiering, offentliggjøring, overføring eller kommersiell utnyttelse av materialet krever rettighetshaverens tillatelse. Hvis det er uklart hvorvidt QuizForAlle.no eller andre er rettighetshaver, ber vi deg kontakte QuizForAlle.no for ytterligere informasjon.

Ved å bruke siden så godtar du også våre vilkår for personvern.